Wpływ COVID-19 na uczestników rynku nieruchomości

Aby pobrać raport podaj swój adres e-mail:

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszego badania zarówno najemców jak i wynajmujących. W raporcie znajdziesz kluczowe dane dotyczące funkcjonowania w obecnych realiach:

Jaki wpływ COVID19 ma na najemców?

Jaki wpływ COVID19 ma na wynajmujących?

Jak zorganizowana jest praca?

Co jest obecnie wyzwaniem dla firm?

Jakie rozwiązania zostały wdrożone?