Poradnik Najemcy Instytucjonalnego

Wybór Siedziby Instytucji Publicznej to proces, który wymaga szerokich analiz oraz uwzględnienia wielu aspektów. Znalezienie optymalnej powierzchni jest bez wątpienia zadaniem złożonym i wieloetapowym, wymagającym uwzględnienia wielu kwestii i decyzji oraz postępowania zgodnie z określonymi przepisami prawa. Poradnik Najemcy Instytucjonalnego jest kompleksowym narzędziem wpierającym proces wyboru nowego biura oraz weryfikacji optymalnych warunków najmu.

Aby pobrać raport podaj swój adres e-mail
- niezwłocznie prześlemy raport na wskazany adres: