CO-WORKING I BIURA SERWISOWANE

Aby pobrać raport podaj swój adres e-mail:

W raporcie znajdziesz informacje opisujące:

  • Czym są przestrzenie co-workingowe i biura serwisowane
  • Jakie miasta posiadają najwięcej elastycznych przestrzeni
  • Jakie są typy oferowanych przestrzeni przez centra co-workingowe oraz biura serwisowane
  • Wysokość kosztów wynajęcia stanowisk
  • Jakie udogodnienia oferowane są w centrach co-workingowych i biurach serwisowanych