Rynek Hotelowy w Łodzi

Aby pobrać raport podaj swój adres e-mail
- niezwłocznie prześlemy raport na wskazany adres:

Charakterystykę miasta Łodzi, w tym:

- najważniejsze aspekty demograficzne i ekonomiczne

- dostępność dróg, kolei, lotnisk

- rozwój miasta i jego najważniejsze projekty

- kontekst turystyczny

 

Charakterystykę rynku hotelowego w Łodzi, w tym:

- prezentację oferty hotelowej w Łodzi

- segmentację gości i marketing mix

- dane dotyczące przyjazdów obcokrajowców do hoteli w mieście

- dane dotyczące średniej długości pobytu w hotelach

- najważniejsze wskaźniki operacyjne hoteli

- informacje o planowanych inwestycjach hotelowych

- założenia strategiczne rozwoju rynku hotelowego

- nagrody oraz wyróżnienia otrzymane przez hotele w Łodzi